Tuvalet Eğitimi

When Your Child Needs Glasses

Tuvalet Eğitimi

Çocuğunuzun bazı gelişimsel yetenekleri bize bu konuda yol gösterici faktörler olarak öne çıkmaktadır. Örneğin çocuğun yürüyebilmesi, basit emirleri yerine getirmesi, isteklerini basit kelimelerle ifade edebilmesi anne babanın herhangi bir hareketini bir hareketini taklit ediyor olabilmesi gibi koşullar çocuğun tuvalet eğitimine hazır olup olmadığı konusunda ipucu verebiliyor.

Tuvalet alışkanlığı kazanma çocuğun hayatında önemli bir gelişimsel olay olduğundan tuvalet eğitimine çocuğun olduğu kadar anne babanın da hazır olması büyük önem taşıyor. Sabırlı olmak, kıyaslamamak, cezalandırmamak ve geri dönmemek gerekiyor. Çocuklarda mesane kontrolü 18 ay - 3 yaş arasında kazanıldığından genelde tuvalet eğitimi 2 yaş civarında başlıyor. Kimi çocuklar birkaç gün içerisinde tuvalet olgunluğu kazanırken kimi çocuklarsa aşırı direnç gösterip tuvalet eğitimine karşı gelebilir.

Tuvalet eğitimini eğlenceye dönüştürüyor, eğitirken ödüllendiriyoruz.

.